Cedar Gallery


Cedar info  |   Nieuws   |  Educatie  |   Links   |  Vriend/Donateur   |  Contact | Engels

 

 

Kunstenaars

Architectuur

Boeken

Design

Films

Fotografie

Letters

Schilderijen

Bomen

Religie

Thema's

China

Japan

Rusland

 

 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                            

ARCHITECTUUR

 

                   Latijnse school, Nijmegen

Paintings 1910 - 1940

 

©photos c. en a.wagenvoorde
Als mensen vanwege armoede, ziekte of gebreken niet voor zichzelf konden zorgen, waren ze in de Middeleeuwen afhankelijk van liefdadigheid. Er werden giften gedaan door veelal religieuze mensen. Toen de Noordelijke Nederlanden aan het eind van de zestiende eeuw protestant werden, kwam hierin verandering. De zorg voor wezen, armen en vondelingen, zieken en bejaarden en andere hulpbehoevenden werd een taak van de stadsbesturen, later  van de landelijke overheid. Verschillende gebouwen herinneren nog aan de zorg in vroegere tijden. 
In de afgelopen eeuwen veranderde er veel. Dat is te zien aan de gebouwen die er toen voor de zorg werden gebouwd. Er werden bijvoorbeeld ziekenhuizen en sanatoria ontworpen en gebouwd om betere zorg te kunnen verlenen.
Op het gebied van het onderwijs is eveneens veel veranderd. Werd het onderwijs aanvankelijk "genoten"in oude, bestaande gebouwen, waar weinig licht en ventilatie was, of bij de onderwijzer thuis, vanaf de negentiende eeuw kwam hierin verandering. Vanaf circa 1920 werden er functionele scholen in de woonwijken gebouwd. Veel bekende architecten hielden zich bezig met het ontwerp ervan.  De eerste universiteit van Nederland vond in de zestiende eeuw onderdak in oude kloostergebouwen. In de afgelopen twee eeuwen zetten universiteiten hun eigen gebouwen neer. Deze gebouwen weerspiegelen de ontwikkelingen in de moderne architectuur.

Latijnse school (1546), Nijmegen
Op de Latijnse school kregen jongens van zes tot zestien jaar les in het Latijn.
Dit gebouw aan de Sint Stevenskerkhof is een overwegend gotisch gebouw. Boven de ramen bevindt zich een versiering in de vorm van een klaverblad. Sierlijke muurankers verfraaien de gevel. Op de foto hierboven zijn de beelden van de twaalf apostelen te zien.

Maagdenhuis (1787), Amsterdam
Op de plek waar vanaf begin 1600 een katholiek weeshuis voor meisjes stond, werd een groot nieuw onderkomen gebouwd naar het ontwerp van Abraham van der Hart. Het is een klassiek, sober gebouw, dat de functie van weeshuis behield tot 1953.