Cedar Gallery


Cedar info  |   Nieuws   |  Educatie  |   Links   |  Vriend/Donateur   |  Contact | Engels

 

 

Kunstenaars

Architectuur

Boeken

Design

Films

Fotografie

Letters

Schilderijen

Bomen

Religie

Thema's

China

Japan

Rusland

 

 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                               

Lezingen

 KUNSTgeschiedenis 12:  Kunst na 1945 deel II
(waaronder minimalisme, pop-art, conceptuele kunst en land-art)

     
  Space that sees

James Turrel

 

 

KUNSTGESCHIEDENIS


Kunst spreekt tot de verbeelding. Het is de uiting van een bepaalde tijdgeest. In verschillende perioden en op verschillende plaatsen heeft kunst een andere functie gehad.
De Europese cultuur steunt op de beschaving van de Grieken en Romeinen. Al meer dan 2000 jaar herkennen we de invloed van de klassieke oudheid. In bijvoorbeeld de wijsbegeerte en democratie, maar zeker ook in de beeldhouw-, bouw- en schilderkunst worden we vaak nog herinnerd aan de Grieken en de Romeinen.


Het lijkt alsof de kunst de laatste vijftig jaar alle kanten opgaat. In een betrekkelijk korte periode zien we gelijktijdig allerlei vormen van kunst ontstaan, die soms maar enkele jaren stand houden. In deze lezing besteden we aandacht aan wat er na de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Niet alleen in Europa, maar zeker ook in Amerika. Waarbij u zich af en toe misschien afvraagt: 'Is dit kunst???'

Minimal art of het minimalisme begon in de Verenigde Staten en werd van daaruit in de jaren 1960 in Europa geďntroduceerd. Het was een reactie op het abstract expressionisme en maakte gebruik van simpele, eventueel gevonden materialen.

In vrijwel dezelfde periode ontstond er tegelijkertijd in Amerika en Engeland een nieuwe stijl: Pop Art. De kunstenaars zetten zich af tegen de heersende ideeën over kunst, zoals dat wel vaker het geval was. Deze kunstenaars echter, onder wie de wereldberoemde Andy Warhol, haalden hun inspiratie uit het dagelijks leven van de moderne westerse beschaving. Zij maakten gebruik van wegwerpartikelen, televisieprogramma's, strips, reclame, enz.

Naast de conceptuele kunst met grote namen als Bruce Nauman en Joseph Beuys zullen we uitvoerig stilstaan bij een ander nieuw fenomeen, de Land-Art. Met een fenomeen als James Turrell. En daarnaast maken we een keuze uit de kunstenaars die de afgelopen 25 jaar interessante kunst hebben gemaakt. Zonder dat we hen onmiddellijk bij een stroming willen rekenen.
Kortom, dit wordt een kleurrijke, veelzijdige en uitermate boeiende lezing.Deze lezing is de laatste van een
serie van 6 lessen (Kunst van de Westerse Wereld II), die u een chronologisch overzicht biedt van de westerse kunstgeschiedenis van de 19de en 20e eeuw. 
Te beginnen bij de Romantiek (ca. 1800) en gevolgd door vele interessante stromingen, zoals Impressionisme, Symbolisme, Kubisme, Surrealisme en Popart.

Alle lezingen uit deze kunstgeschiedenisseries kunnen los worden geboekt. (Kosten: € 100,00 per lezing + reiskosten, € 0,25 p/km)
 
 

********************************************************************************
 

Zoals bij alle Cedarlezingen maken we gebruik van een powerpointpresentatie.

Overige gegevens, evenals andere lezingen, vindt u HIER.

Informatie en boekingen via: 
cedars.educatie@live.nl 

 

     

 

Meer lezingen van Cedar Gallery? Klik  HIER

cedar gallery, dé site voor kunst en cultuur