Cedar Gallery


Cedar info  |   Nieuws   |  Educatie  |   Links   |  Vriend/Donateur   |  Contact | Engels

 

 

Kunstenaars

Architectuur

Boeken

Design

Films

Fotografie

Letters

Schilderijen

Bomen

Religie

Thema's

China

Japan

Rusland

 

 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                        Cedar info

 

Cedar Gallery is                   

Contact                                                                                                                                            

Persberichten en recensies                            

Huisregels                                                                                                                                                   

Educatie

Word vriend, donateur

interessante musea

JoodsHistorisch Museum Amsterdam

Groninger Museum

Hermitage Amsterdam

SieboldHuis Japanmuseum

 

 

 

 

                        

Cedar Gallery is                            

 

 

Cedar Gallery is een virtuele galerie, die een kwalitatief hoogstaand en breed programma op kunst- en cultureel gebied presenteert. De site vormt een boeiende en afwisselende afspiegeling van ontwikkelingen op het gebied van beeldende kunst, architectuur, literatuur en film. Dit wordt mede mogelijk door de artistieke en financiële bijdragen van enthousiaste bezoekers.
Enkele voorbeelden om u een indruk te geven van wat Cedar Gallery inhoudt:
Regelmatig worden er filmrecensies en boekbesprekingen geplaatst.
Medewerkers van Cedar Gallery bezoeken tentoonstellingen en voorstellingen en plaatsen informatie hierover bij ‘Events’.
Thema’s, zoals ‘metamorfose’ of ‘heiligen en zondaars’ worden uitgediept met behulp van tekst, gedichten, schilderijen en foto’s.

Cedar Gallery is gratis
voor bezoekers, maar
kost de makers wel geld...
cedars.vrienden@live.nl

 

 

 

 

 

Contact                                       

 

 

e-mail: cedars@live.nl 

 

 

                                                     

Persberichten en recensies        

 

 

Voor interessante tentoonstellingen kunnen musea en galeries het e-mailadres cedars@live.nl  toevoegen aan hun perslijst.
Persberichten en beeldmateriaal worden door onze redactie beoordeeld en eventueel op 'Events' geplaatst.
Presentexemplaren van boeken - zowel fictie als non-fictie, en kinderboeken - kunnen ter recensering worden opgestuurd.
Neem vooraf contact op per e-mail: cedars.letters@live.nl

 

 

Huisregels, Copyright

 

 


De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties en ander materiaal worden beschermd door auteursrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan (onderdelen van) de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Cedar Gallery en/of andere rechthebbenden. Neem hiervoor contact op via: cedars@live.nl

 

 

Educatie                                  

 

 

De afdeling Educatie van Cedargallery heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een lezingenprogramma met een enigszins educatief karakter.
De lezingen hebben dikwijls te maken met de landen China, Japan en Rusland. Over deze landen is informatie te vinden op de site van Cedar Gallery. In de lezingen gaat het met name om de geschiedenis en cultuur van deze landen.
Daarnaast maken  beeldende kunst, architectuur en religie onderdeel uit van het lezingenprogramma.
Voor vragen en opmerkingen met betrekking tot educatie, kunt u contact opnemen via:
cedars.educatie@live.nl