Cedar Gallery


Home  |  Cedar info  |   Nieuws   |  Lezingen |  Contact | Engels

 

Kunstenaars

Architectuur

Boeken

Fotografie

Letters

Schilderijen

Bomen

Religie

Thema's

China

Japan

Rusland

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

WEB TENTOONSTELLING

 

Een nieuw onderdeel.
Hier kunt u uw eigen web tentoonstelling plaatsen.
Schilderijen, foto's, beeldhouwwerken, design, er zijn talrijke mogelijkheden.
U heeft hier de mogelijkheid uw eigen kunst laten zien, of het werk van kunstenaars die u bewondert. U kunt uw eigen keuze maken, een mini-tentoonstelling samenstellen (van circa 10 kunstwerken), en een korte, pakkende inleiding schrijven. De mogelijkheden zijn eindeloos, en alle bijdragen worden zorgvuldig behandeld.
Toon uw werk of dat van uw favoriete kunstenaar of enkele geliefde kunstwerken op een van de meest interessante en meest bekeken webgalerieën. We kijken uit naar uw deelname...
Deze pagina verandert nu en dan, afhankelijk van de suggesties en het aanbod.
 

Stuur uw bijdrage op naar: cedars@live.nl o.v.v. 'webtentoonstelling'.

 


Tentoonstelling juni 2011:   Spiegeling   Rein Stoel
 


Tentoonstelling februari 2011:  Bezoek aan een tentoonstelling...  Foto's van Cees en Aly Wagenvoorde
 


              

 


 


 

 
 

 

 

 

 

 

TOP

 


Tentoonstelling juni 2011:   Spiegeling   Rein Stoel
 

 

 Spiegeling

Geworteld in de aarde, met zijn takken strevend naar de hemel, is de boom –gelijk de mens- middelaar tussen twee werelden; een soort tussenwezen dat behoort tot twee sferen. Een Joodse legende vertelt dat de boom bescherming bood tegen de zon door zijn takken over een mens heen te spreiden. Hij deed dit echter uitsluitend bij de ware gelovige. Op deze manier kon Abraham de gelovige onderscheiden van een afgodendienaar.

Bomen werden in alle culturen beschouwd als heilige –kosmische- symbolen. Zo ook in de Bijbel. Wij kennen de tekst: ‘Ook deed de Here God allerlei geboomte uit den aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten;’

De levensboom in de Hof van Eden is het symbool van het door God gegeven paradijselijke leven, een leven met alleen goede en mooie dingen.  Of, misschien moet ik zeggen, zonder besef van kwaad, lelijkheid en leugen.

In deze roesachtige sfeer van een ontluikend bewustzijn fungeert het goddelijk verbod als katalysator in de mensvorming. Er is kennelijk meer dan alleen maar materiële natuur. God had in het midden van den Hof een verboden boom geschapen: ‘…den boom der kennis van goed en kwaad’.  Het verbod was duidelijk: ‘Van alle bomen in den Hof moogt gij vrij eten, maar van den boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten…,’.

Het verhaal schetst een dramatische boomsymboliek, die verwijst naar de overgang van de onbewust levende paradijselijke mens naar een bewust levend, moreel vrij wezen. Wij weten hoe het afliep.

De verleiding te worden zoals God was groot, te groot. Onze ogen werden geopend en voortaan was de mens zich bewust van niet alleen goedheid, schoonheid en waarheid, maar ook van hun antipoden. Voortaan was de mens, anders dan een boom of een dier meer dan materiële natuur, een geestelijk vrij wezen, en misschien zelfs een klein beetje God.

Inmiddels bleef DE boom onaantastbaar aan zichzelf gelijk, maar groeide hij in de ontwaakte ogen van de nieuwe mens tot het symbool van menselijk leven, zowel aards als hemels tegelijk, maar in feite – anders dan de mens - zonder moraal. Moraliteit, schoonheid en waarheid zijn  voorbehouden aan de betekenis gevende mens. Zo kan een en dezelfde boom bedreigend zijn, beschermend, nuttig, lastig, groot, dik of mooi enzovoort. Door de creatieve verbeeldingskracht van de mens krijgen bomen een betekenis die uitstijgt boven zijn en ons louter materiële bestaan. De boom zelf heeft van dit alles geen besef.

Bomen hebben veel verschijningsvormen. Iedere boom is uniek en verschillend van een ander. Volgens de bekende filosoof Plato uit de Griekse oudheid is iedere boom op aarde een soort slap aftreksel van de enige echte ideële boom: DE boom.  Welk een schoonheid zal die –DE- boom uitstralen. 

Gebruik makend van het hemelse medium van licht en donker, hebben de bomenfotografen getracht iets van die ideële schoonheid van DE boom beeldend weer te geven. Waar die beelden realistisch registrerend zijn, impressionistisch voelend,  interpreterend abstraherend of nog weer anders zijn, het zijn meer kunstzinnige creaties van de fotograaf, dan essenties van DE boom.

Een foto houdt de zich open stellende beschouwer een spiegel voor, waarin hij zichzelf zou kunnen herkennen. Waar u als waarnemer het schone ziet, het goede denkt en het ware voelt of anderszins wordt geroerd, uw impressie zit niet in de boom en slechts een beetje in het beeld, maar ongetwijfeld voor het grootste deel in uzelf. Het zal de boom baten noch deren, wel de fotograaf.

 

Rein Stoel.

   
   
   
   

 

 

< vorige      

                     

 

 

cedar gallery, dé site voor kunst en cultuur