Cedar Gallery


Home  |  Cedar info  |   Nieuws   |  Lezingen |  Contact | Engels

 

Kunstenaars

Architectuur

Boeken

Fotografie

Letters

Schilderijen

Bomen

Religie

Thema's

China

Japan

Rusland

 

 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                             

architectuur van china

©.All Rights Reserved. NO!- Neither Facebook and Instagram nor any other visitor may use my name or any of my content without my permission.


De architectuur van keizerlijke en religieuze bouwwerken in China is heel herkenbaar. De Chinezen gebruikten namelijk meer dan 2000 jaar lang hetzelfde architectonische model. Standaardelementen van gebouwencomplexen zijn een poort, voor je het eigenlijke complex binnenloopt, vierzijdige bouw rond binnenplaatsen en een serie hallen in noord-zuid richting. De meeste Chinese gebouwen werden van hout gebouwd, waardoor er vele zijn afgebrand.
Een aantal vaste elementen van de oorspronkelijke architectuur zijn de volgende.


De Hal

De Chinese hal is altijd volgens het volgende concept gebouwd: Er is een platform van aangestampte aarde of steen en een aantal houten zuilen. Het dak zit - naar westerse begrippen - tamelijk laag. Tussen zuilen en balken zijn consoles (dougong) aangebracht, die het dak dragen en het overhangen van de daklijst mogelijk maken. Het hout is beschilderd en het dak is niet, zoals in het westen, recht, maar gebogen. De daken zijn vaak bedekt met een soort tegels.

Tempel Chengdu

Gebouwen met meerdere verdiepingen.

Verdiepingsgebouwen kent China in vele variaties. Ze variëren van huizen van twee tot torens van zeven verdiepingen. Deze werden vaak gebouwd, om meer van het landschap te kunnen genieten. Verdiepingspaviljoens bestonden ook, deze werden gebuikt voor opslag. Opslag van belangrijke zaken, zoals bibliotheken van boeddhistische soetra's, maar ook om enorme beelden in te plaatsen. Deze verdiepingspaviljoens bezaten enkel deuren en ramen aan de voorkant. Beide soorten verdiepingsgebouwen werden gebouwd met platform en zuilen.

 

Links: Bell Tower, rechts: Drum Tower, beide in Beijing

Ten tijde van het Chinese keizerrijk had elke stad een Trommeltoren en een Beltoren, die ver boven de omringende huisjes uitstaken. Ze waren in de wijde omtrek te zien en te horen.
Hoewel deze niet allemaal meer bestaan, hebben zowel Beijing als Xi'an nog  indrukwekkende klokkentorens.
Deze 'bell and drum towers' tref je soms aan bij een tempelcomplex, maar ze kunnen ook zo ergens in een stad of stadje staan. Ze werden gebruikt om de inwoners van de stad te waarschuwen, in geval van gevaar. Maar al spoedig werden ze gebruikt om de tijd aan te geven.
Al in 1272 werd de eerste houten Trommeltoren in Beijing gebouwd. Op belangrijke uren van de dag werd er op de trommels, die in de toren geplaatst waren, getrommeld.

De 'gulou' of 'Drum Tower' en de 'zhonglou' of 'Bell Tower' van Beijing staan dicht bij elkaar en een kijkje waard.

Het Zomerpaleis, een keizerlijke tuin in Beijing van ca. 70.000 m2. De gebouwen dateren uit de tijd van keizerin Cixi.

Pagode

Een pagode is een gebouw dat in veel boeddhistische tempels in Azië te zien is. De bekendste pagodevorm werd ontwikkeld in China en Japan: een lange toren met zich herhalende, meestal steeds kleiner wordende eenheden.
De Chinese pagode is in de eerste eeuw, tegelijk met de komst van het boeddhisme, ontwikkeld uit de Indiase stoepa. Ze waren vaak bedoeld als onderkomen voor een religieus beeld. De basis heeft gewoonlijk een ondergrondse kamer.
De Chinese pagodes waren oorspronkelijk van hout, later ook van bak- of natuursteen. Afbeeldingen van de vroegste pagodes zijn te vinden in de wandschilderingen van de holentempels van Dunhuang in de provincie Gansu. De oudste nog bestaande pagode in China is gebouwd in 523 bij het Songyuesiklooster. Dit klooster ligt in de Songshanheuvels, nabij het beroemde Shaolinklooster, in de provincie Henan. Eveneens van hoge ouderdom zijn de Grote en de Kleine Wilde Gans pagodes uit Xi'an, gelegen in de provincie Shaanxi.
In de heuvels bij het Zomerpaleis bij Beijing staat de porseleinen pagode. Deze pagode is achthoekig, zestien meter hoog en bestaat uit zeven verdiepingen. Het is een bijzonder bouwwerk, bestaande uit vijf verschillende kleuren porselein.

  

White Horse pagoda, Dunhuang
Deze pagode werd gebouwd ter nagedachtenis aan het witte paard van de monnik Kumarajiva. Het paard had namelijk over een grote afstand Boeddhistische geschriften vervoerd, tot helemaal naar Dunhuang
 

Sierpoort

De sierpoort tref je op diverse plaatsen aan. Het is een poort die is gebouwd van hout, natuursteen of baksteen en die soms voorzien is van geglazuurde tegels. Het 'dak' bestaat vaak uit meerdere delen en is rijk versierd. De poort of pailou bevinden zich bijvoorbeeld aan het begin van een straat, bij tempels, parken, bruggen, enz.


Stadsmuren

 

De oude stadsmuren waren, evenals andere vroege bouwwerken, opgetrokken uit aarde, die was aangestampt of als klei aangedrukt rond vlechtwerk van riet. Later werd baksteen gebruikt. Stadsmuren werden in een vierkant gebouwd met de hoofdpoort aan de zuidzijde. Het Chinese woord voor 'stad', cheng, betekent ook 'muur'. Zowel Beijing als Shanghai was omgeven door een muur met wachttorens. Restanten hiervan zijn nog steeds te zien. De torens op de muur variëren van kleine constructies tot paleisachtige hoogbouw.

             

Foto's van Dongbianmen (Zuidoosthoekwachttoren).

Zuidoosthoektoren van de stadsmuur rond het oude Beijing, uit de Ming en Qing dynastieën. De bouw begon in 1436 en duurde vier jaar. Het was een oud militair verdedigingsgebouw, met 144 schietgaten.
Hier kun je over een indrukwekkend stuk muur lopen om het hoge bastion vol schietgaten voor boogschutters te bewonderen en uit te kijken over de stad. De ruimtes in het schitterende interieur van deze toren bevatten enorme rode houten zuilen met balken overdwars.

 

In het gebouw bevindt zich (2008) de Red Gate Gallery, een erg aantrekkelijke kunstgalerie, gesticht door een Australiër, Brian Wallace. Er bevinden zich werken van hedendaagse Chinese en buitenlandse kunstenaars. (Meer informatie  vindt u hier www.redgategallery.com )

 

Video oud en nieuw China

Andere tijden, moderne architectuur.

De economische, sociale en politieke ontwikkelingen in China zijn na 1979 in een stroomversnelling geraakt. In de zestiger en zeventiger jaren lazen we op veel producten ‘made in Japan’ maar dat is inmiddels ‘made in China’. China, een land met  een inwonertal van circa twintig procent van de wereldbevolking, gaat niet alleen een steeds belangrijker rol vervullen als regionale macht, maar met de toetreding tot de  World Trade Organisation (WTO) wordt dit reusachtige land steeds meer een wereldspeler.
De negentiende eeuw was het tijdperk van de ‘Pax Brittanica’, de twintigste eeuw de periode van de ‘Pax Americana’, maar in de eenentwintigste eeuw zal de macht en invloed van China medebepalend zijn voor het wereldbeeld. Dit vertaalt zich ondermeer in de modernisering van het land en is ook te zien aan de meest moderne gebouwen, die in 2008 zijn opgeleverd.

 

CCTV, Beijing

Rem Koolhaas ontwierp voor de Chinese staatstelevisie (CCTV) een hoofdzetel, met als meest opvallend element twee schuine torens. De nieuwe China Central televisietoren, dichtbij Guamao Bridge gelegen, heeft de naam Shake Hands.

Enkele andere opvallende voorbeelden van moderne Chinese architectuur zijn eveneens in Beijing te vinden.

Allereerst het Beijing International Airport, ontworpen door Foster en Partners, bijgenaamd De draak.

 

 

Het Olympisch Stadion, ontworpen door Herzog en De Meuron, twee Zwitserse architecten. Dit stadion kreeg als bijnaam het vogelnest.Het National Grand Theater, ontworpen door -Paul Andreu- Dit moderne theater bevindt zich dichtbij het Tiananmenplein en grenst aan oude gebouwen, tot verdriet van sommige Chinezen.


   
Modern Beijing

©PAM PHOTOS

Deze foto's zijn vrijwel allemaal genomen op onze reizen door China van 2006, 2008, 2009 en 2012.
Voor de aankoop of het gebruiken van een foto kunt u contact opnemen via:
cedars@live.nl

We nodigen u uit om onze site nog fascinerender te maken. Heeft u materiaal (tekst of foto's) over China, verbeteringen of aanvullingen, stuur die dan alstublieft op naar:

cedars@live.nl, o.v.v. "China".

< vorige