Cedar Gallery


Cedar info  |   Nieuws   |  Educatie  |   Links   |  Vriend/Donateur   |  Contact | Engels

 

 

Kunstenaars

Architectuur

Boeken

Design

Films

Fotografie

Letters

Schilderijen

Bomen

Religie

Thema's

China

Japan

Rusland

 

 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                               

Lezingen

 KUNSTgeschiedenis 10:  Modernisme, ca. 1900-1960
(Fauvisme, Futurisme, Dadaďsme, Suprematisme, Constructivisme en Surrealisme)

 

 

 

 

KUNSTGESCHIEDENIS


Kunst spreekt tot de verbeelding. Het is de uiting van een bepaalde tijdgeest. In verschillende perioden en op verschillende plaatsen heeft kunst een andere functie gehad.
De Europese cultuur steunt op de beschaving van de Grieken en Romeinen. Al meer dan 2000 jaar herkennen we de invloed van de klassieke oudheid. In bijvoorbeeld de wijsbegeerte en democratie, maar zeker ook in de beeldhouw-, bouw- en schilderkunst worden we vaak nog herinnerd aan de Grieken en de Romeinen.


Het lijkt alsof de kunst nu in een stroomversnelling raakt. In een betrekkelijk korte periode zien we gelijktijdig diverse stromingen ontstaan, die soms maar enkele jaren stand houden. In deze lezing besteden we vooral aandacht aan wat er tussen ca. 1900 en 1960 gebeurde. Het is een spannende tijd, waarover veel te vertellen valt.

We beginnen met het Fauvisme, ca. 1905-1910. De kleuren spatten van het doek. De kleuren zoals we die waarnemen, zijn niet meer van belang. Kleur is een middel om sensaties, impressies en persoonlijke emoties mee uit te drukken. De grote naam is Henri Matisse.

Hoewel in les 12 het Expressionisme al aan bod is gekomen, maken we nu een kort uitstapje naar het expressionisme in Oostenrijk. Vervolgens stappen we over naar het Italiaanse Futurisme. Gevaar, roekeloosheid, beweging, snelheid, het zijn zomaar wat kreten die opkomen wanneer we naar de Futuristische beweging kijken. Hoe zich dat in kunst kan vertalen, laten Umberto Boccioni, Giacomo Balla en bijv. Carlo Carrŕ zien.

De eerste jaren van de twintigste eeuw waren turbulente jaren. Wat in deze lezing aan de orde komt, is nog maar een topje van de ijsberg. k
In 1916, midden in de rampzalige Eerste Wereldoorlog, kwam een aantal kunstenaars, waaronder Tristan Tzara en Hugo Ball bij elkaar in een café in Zürich om een bom onder de officiële kunst te leggen. Ze stichtten Cabaret Voltaire en noemden zichzelf Dada, een naam die net zo willekeurig en absurd was als de oorlog die om hen heen woedde. Wat zij deden, wekte vaak ergernis op.
Een gedicht van Hugo Ball begint met de regel: 'Gadji beri bimba glandridi laula lonni cadori'...

Na de pauze gaan we naar de moderne kunst in Rusland en maken we kennis met een tweetal stromingen: Het Suprematisme en het Constructivisme (1915-1925). We besteden ruim aandacht aan Kasimir Malevich, een van de grote vernieuwers in de kunst van de twintigste eeuw. Hij werd onder andere beďnvloed door de Russische Volkskunst en de moderne stromingen uit Parijs. Het oeuvre van Malevich is veelzijdig en intrigerend. Hij maakte o.a. realistische portretten, bizarre kostuumontwerpen en revolutionair abstract geometrische werken zoals het beroemde Zwarte Vierkant.

De laatste stroming van deze lezing is het Surrealisme, een stroming die niet mag ontbreken. Zeker nu niet, met de komst in voorjaar 2017 van topstukken van onder meer Salvador Dalí, René Magritte en Max Ernst naar ons land. In deze lezing kijken we uiteraard naar deze interessante kunstenaars, in 2017 kunt u hun werken zien in Museum Boijmans Van Beuningen.


Deze lezing maakt onderdeel uit van een
serie van 6 lessen (Kunst van de Westerse Wereld II), die u een chronologisch overzicht biedt van de westerse kunstgeschiedenis van de 19de en 20e eeuw. 
Te beginnen bij de Romantiek (ca. 1800) en gevolgd door vele interessante stromingen, zoals Impressionisme, Symbolisme, Kubisme, Surrealisme en Popart.

Alle lezingen uit deze kunstgeschiedenisseries kunnen los worden geboekt. (Kosten: € 100,00 per lezing + reiskosten, € 0,25 p/km)
naar les 11.
  Kunst na 1945 deel 1
 

********************************************************************************
 

Zoals bij alle Cedarlezingen maken we gebruik van een powerpointpresentatie.

Overige gegevens, evenals andere lezingen, vindt u HIER.

Informatie en boekingen via: 
cedars.educatie@live.nl 

 

   

Meer lezingen van Cedar Gallery? Klik  HIER

cedar gallery, dé site voor kunst en cultuur