Cedar Gallery


Cedar info  |   Nieuws   |  Educatie  |   Links   |  Vriend/Donateur   |  Contact | Engels

 

 

Kunstenaars

Architectuur

Boeken

Design

Films

Fotografie

Letters

Schilderijen

Bomen

Religie

Thema's

China

Japan

Rusland

 

 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                               

Lezingen

 KUNSTgeschiedenis 3:  Romaanse kunst en Gotiek

 

 

 

KUNSTGESCHIEDENIS


Kunst spreekt tot de verbeelding. Het is de uiting van een bepaalde tijdgeest. In verschillende perioden en op verschillende plaatsen heeft kunst een andere functie gehad.
De Europese cultuur steunt op de beschaving van de Grieken en Romeinen. Al meer dan 2000 jaar herkennen we de invloed van de klassieke oudheid. In bijvoorbeeld de wijsbegeerte en democratie, maar zeker ook in de beeldhouw-, bouw- en schilderkunst worden we vaak nog herinnerd aan de Grieken en de Romeinen.

Deel 1. pelgrims en hun kerken
De periode van de ROMAANSE KUNST begon rond 500, toen het West-Romeinse Rijk instortte.
Vanaf 313 kregen de christenen toestemming om hun geloof in het openbaar te belijden. Dat had grote gevolgen. De christenen mochten nu kerken bouwen en daarin beelden plaatsen die nodig waren voor de eredienst.
Dat leidde in de bouwkunst  tot de bouw van kerken en kloosters, zoals de Paltzkapel in Aken en rond 900 van Cluny.
De beeldhouwkunst stond in dienst van het christelijke geloof. De pelgrimstochten werden in de middeleeuwen erg populair en dat zorgde niet alleen voor de bouw van vele kerken, maar ook voor fraai beeldhouwwerk boven en naast de ingang. Zo konden de pelgrims als het ware lezen over het leven van een heilige. 
De schilderkunst stond voor een groot deel in dienst van de architectuur. Zuilen en bogen werden beschilderd met decoratieve patronen. Wanden werden gebruikt om geschilderde voorstellingen aan te brengen, fresco's.
Daarnaast waren er ook andere kunstuitingen, in de vorm van bijv. goud- en edelsmeedkunst en textiel(e kunst).

Deel 2. Gotiek, ca. 1200-1400
De GOTIEK dankt zijn naam aan Giorgio Vasari. Deze Italiaanse renaissancekunstenaar bespotte de architectuur van de periode vóór 1500. 'Maniera dei Goti' noemde hij die, de stijl van de Goten. Oftewel van barbaren , die geen greintje verstand hadden van échte architectuur, volgens de klassieke proporties. Maar was deze architectuur wel minderwaardig?
West-Europa had het ineenstorten van het Romeinse Rijk achter zich gelaten, evenals de grote volksverhuizing. Het christendom had rust gegeven en werd een bron van inspiratie. De contacten tussen kloosters, evenals de pelgrimstochten, brachten de mensen nader tot elkaar.
Terwijl de adel aan macht inboette, bloeide de handel en kwamen er rijke steden. De behoefte aan kerken nam toe.
In dit tweede deel zien we welke gevolgen dit heeft voor de bouw-, de beeldhouw- en de schilderkunst.
 


Deze lezing maakt onderdeel uit van een serie van 6 lessen (Kunst van de Westerse Wereld I), die u een chronologisch overzicht biedt van de westerse kunstgeschiedenis van de Griekse Oudheid t/m het Neoclassicisme (ca. 1750-1800), waarin de klassieke oudheid sterk wordt nagevolgd.
In Kunst van de Westerse Wereld II wordt in 6 lessen de 19e en 20e eeuw worden behandeld.
Te beginnen bij de Romantiek (ca. 1800) en gevolgd door vele interessante stromingen, zoals Impressionisme, Symbolisme, Kubisme, Surrealisme en Popart.

Alle lezingen uit deze kunstgeschiedenisseries kunnen los worden geboekt. (Kosten: € 100,00 per lezing + reiskosten, € 0,25 p/km)
naar les 4. De Renaissance


 

********************************************************************************
 

Zoals bij alle Cedarlezingen maken we gebruik van een powerpointpresentatie.

Overige gegevens, evenals andere lezingen, vindt u HIER.

Informatie en boekingen via: 
cedars.educatie@live.nl 

 Meer lezingen van Cedar Gallery? Klik  HIER

cedar gallery, dé site voor kunst en cultuur