Cedar Gallery


Cedar info  |   Nieuws   |  Educatie  |   Links   |  Vriend/Donateur   |  Contact | Engels

 

 

Kunstenaars

Architectuur

Boeken

Design

Films

Fotografie

Letters

Schilderijen

Bomen

Religie

Thema's

China

Japan

Rusland

 

 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                               

Lezingen

 KUNSTgeschiedenis 4:  Renaissance (1400-c.1550)

 

 

 

KUNSTGESCHIEDENIS


Kunst spreekt tot de verbeelding. Het is de uiting van een bepaalde tijdgeest. In verschillende perioden en op verschillende plaatsen heeft kunst een andere functie gehad.
De Europese cultuur steunt op de beschaving van de Grieken en Romeinen. Al meer dan 2000 jaar herkennen we de invloed van de klassieke oudheid. In bijvoorbeeld de wijsbegeerte en democratie, maar zeker ook in de beeldhouw-, bouw- en schilderkunst worden we vaak nog herinnerd aan de Grieken en de Romeinen.

De periode van de RENAISSANCE heeft een duidelijke relatie met de klassieke oudheid. Giorgio Vasari schreef in 1550 al over een rinascitŗ, een wedergeboorte van de goede kunst! Een aanzet tot verandering in het denken kwam bijv. van de dichter Petrarca, die schrijvers uit de klassieke oudheid las en een zelfbewust individualisme voorstond. Maar ook Griekse geleerden, die gevlucht waren voor de oorlog, namen de denkwijze van de antieke wereld mee. De mensen raakten minder gericht op het hiernamaals. Vanaf de renaissance werd van westerse kunst verwacht dat deze de werkelijkheid op een objectieve manier vormgaf en als zodanig herkenbaar was.
Florence werd rond 1400 een zeer belangrijke stadsstaat. De opkomst van de steden ging gepaard met de stichting van universiteiten. De mensen raakten geÔnteresseerd in natuurkunde, wiskunde, anatomie enz. Ook kwam er belangstelling voor de geschriften van niet-christenen, zoals van de Grieken en Romeinen. Dit leidde tot een ommekeer in het denken van de mensen.
Aangezien er een rijke commerciŽle klasse was ontstaan, werd er veel mogelijk op het gebied van kunst en cultuur.
In Florence werden palazzi en stadhuizen gebouwd. Bankiers gaven opdrachten aan de beste schilders om hun privť-kapellen te decoreren met uitzonderlijk mooie fresco's. Giotto's fresco's hebben zijn naam onsterfelijk gemaakt.
Het Baptisterium was historisch gezien misschien wel het meest belangrijke gebouw in Florence. Twee beeldhouwers deden hun best om de opdracht voor het vervaardigen van panelen voor de bronzen deuren ervan in de wacht te slepen. Brunelleschi en Ghiberti.
De Basilica di Santa Maria del Fiore of kortweg de dom van Florence is het dominerende symbool van de stad. Het is een van de grootste kathedralen van Europa.
Wat de schilderkunst betreft zien we ook een duidelijke vernieuwing. Het naakt werd weer interessant voor zowel de beeldhouwer als de schilder. Denk maar aan 'De geboorte van Venus', het wereldberoemde schilderij van Botticelli.
Florence, een prachtige stad met een rijke historie.
In het noorden kennen we de Vlaamse Primitieven, zoals Jan van Eyck en Rogier van der Weyden. Misschien zijn het niet de eersten waaraan we denken, wanneer we over de Renaissance spreken. Maar als we bijvoorbeeld aandachtig naar het werk van Van Eyck kijken, zien we een duidelijke overgang van de schilder als een naamloos en bescheiden ambachtsman naar een zelfbewust, geleerd en beroemd individu.
Een van de facetten van Renaissance kunstenaars is, dat ze zoeken naar technieken om driedimensionale ruimtes zo weer te geven, dat ze echt lijken. Masaccio wordt wel als de eerste renaissancekunstenaar beschouwd. Zijn fresco van de Heilige Drie-eenheid in de Santa Maria Novella in Florence is een prachtig voorbeeld van het ontdekken van perspectief.
Andere bekende namen uit deze periode in de kunst zijn o.a. Leonardo da Vinci, Michelangelo, RafaŽl en Tititaan.
Ook de architectuur uit de Renaissance nam klassieke elementen van de antieke bouwmeesters over, maar zorgde hiermee tevens voor het voortleven ervan in latere eeuwen. Een beroemd voorbeeld is de Villa La Rotonda van Andrea Palladio.
In 1377 wordt het Vaticaan de pauselijke residentie en de St. Pieter de belangrijkste kerk van het christendom. Een halve eeuw later wordt er vastgesteld, dat het gebouw toe is aan vernieuwing...
Tot c.1450 manifesteerde de renaissance zich hoofdzakelijk in ItaliŽ, daarna beÔnvloedde de renaissance tot het begin van de zeventiende eeuw heel West- en Midden-Europa. Gedurende ongeveer twee eeuwen waren ItaliŽ en de Italiaanse cultuur toonaangevend.

 

Deze lezing maakt onderdeel uit van een serie van 6 lessen (Kunst van de Westerse Wereld I), die u een chronologisch overzicht biedt van de westerse kunstgeschiedenis van de Griekse Oudheid t/m het Neo-classicisme (ca. 1750-1800), waarin de klassieke oudheid sterk wordt nagevolgd.
Sinds augustus 2016 is er eveneens een serie Kunst van de Westerse Wereld II, waarin in 6 lessen de 19e en 20e eeuw worden behandeld.
Te beginnen bij de Romantiek (ca. 1800) en gevolgd door vele interessante stromingen, zoals Impressionisme, Symbolisme, Kubisme, Surrealisme en Popart.

Alle lezingen uit deze kunstgeschiedenisseries kunnen los worden geboekt. (Kosten: Ä 100,00 per lezing + reiskosten, Ä 0,25 p/km)
naar les 5. Barok en Rococo
 

********************************************************************************
 

Zoals bij alle Cedarlezingen maken we gebruik van een powerpointpresentatie.

Overige gegevens, evenals andere lezingen, vindt u HIER.

Informatie en boekingen via: 
cedars.educatie@live.nl 

 Meer lezingen van Cedar Gallery? Klik  HIER

cedar gallery, dť site voor kunst en cultuur