Cedar Gallery


Cedar info  |   Nieuws   |  Educatie  |   Links   |  Vriend/Donateur   |  Contact | Engels

 

 

Kunstenaars

Architectuur

Boeken

Design

Films

Fotografie

Letters

Schilderijen

Bomen

Religie

Thema's

China

Japan

Rusland

 

 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                               

Lezingen

 KUNSTgeschiedenis 5:  Barok en Rococo

 

 

 

KUNSTGESCHIEDENIS


Kunst spreekt tot de verbeelding. Het is de uiting van een bepaalde tijdgeest. In verschillende perioden en op verschillende plaatsen heeft kunst een andere functie gehad.
De Europese cultuur steunt op de beschaving van de Grieken en Romeinen. Al meer dan 2000 jaar herkennen we de invloed van de klassieke oudheid. In bijvoorbeeld de wijsbegeerte en democratie, maar zeker ook in de beeldhouw-, bouw- en schilderkunst worden we vaak nog herinnerd aan de Grieken en de Romeinen.

De overgang van renaissance naar BAROK voltrok zich in ItaliŽ omstreeks het midden van de 16de eeuw. Andere landen volgden. In Frankrijk halverwege de 17de eeuw en in Duitsland en Nederland in de tweede helft van die eeuw. 
In de renaissance had men naar harmonie gestreefd. In de barok ging het uiterlijke, het indrukwekkende steeds meer overheersen. Een oorzaak van deze overgang lag in 'de kerk'. In het begin van de 16de eeuw kwam de Protestantse Reformatie op gang. Maarten Luther hing zijn stellingen op aan de Slotkerk in Wittenberg en klaagde het machtsmisbruik binnen de Rooms-katholieke kerk aan. Dit hield West-Europa een tijdlang in zijn greep en had uiteraard zijn weerslag op de rooms-katholieke kerk. Op de reformatie volgde een contrareformatie. De barok werd een kunstuiting, waarmee men het volk weer probeerde te boeien en terugleiden naar het katholieke geloof. Er werden grote kerken gebouwd met geweldige beeldengroepen en geschilderde plafonds.
Uiteraard is de barok niet enkel 'de kunst van de contrareformatie', maar er is wel een verband tussen die twee.
Een typisch voorbeeld van de barokke bouwkunst is de St. Pieter in Rome.
Prachtige barokpaleizen uit het 18e-eeuwse Duitsland zijn o.a. te vinden in Dresden, MŁnchen en Potsdam.
Zwevende engelen, gebeeldhouwde zonnestralen en uitbeeldingen van heftige emoties waren kenmerkend voor de beeldhouwkunst uit de barok. De belangrijkste beeldhouwer in ItaliŽ was Bernini. Twee namen uit het noorden van Europa waren Permoser in Duitsland en Rombout Verhulst in de Noordelijke Nederlanden.
In deze lezing wordt er ruim aandacht besteed aan de schilderkunst. Een van de beroemdste barokschilders was Peter Paul Rubens. In zijn schilderijen zien we weelde en overdaad. Hij heeft veel werk nagelaten, waaronder prachtige naakten. Maar aan talrijke werken heeft hij zelf nauwelijks geschilderd. Hij adviseerde de leerlingen in zijn atelier hoe ze te werk moesten gaan.
De Franse schilders Poussin en Lorrain waren belangrijke vertegenwoordigers van het Franse Classicisme, ook wel de klassieke barok genoemd.
In de Noordelijke Nederlanden heeft de barok niet zo'n grote invloed gehad. Stadsgezichten, interieurs, portretten en schuttersstukken, dat waren de onderwerpen waarmee 17e-eeuwse Noord-Nederlandse schilders als Jan Steen, Gerard Dou en Pieter de Hoogh naam maakten. De grootste meester van deze tijd was echter Rembrandt.
 

Deze lezing maakt onderdeel uit van een serie van 6 lessen (Kunst van de Westerse Wereld I), die u een chronologisch overzicht biedt van de westerse kunstgeschiedenis van de Griekse Oudheid t/m het Neo-classicisme (ca. 1750-1800), waarin de klassieke oudheid sterk wordt nagevolgd.
Sinds augustus 2016 is er eveneens een serie Kunst van de Westerse Wereld II, waarin in 6 lessen de 19e en 20e eeuw worden behandeld.
Te beginnen bij de Romantiek (ca. 1800) en gevolgd door vele interessante stromingen, zoals Impressionisme, Symbolisme, Kubisme, Surrealisme en Popart.

Alle lezingen uit deze kunstgeschiedenisseries kunnen los worden geboekt. (Kosten: Ä 100,00 per lezing + reiskosten, Ä 0,25 p/km)
naar les 6. Neoclassicisme
 

********************************************************************************
 

Zoals bij alle Cedarlezingen maken we gebruik van een powerpointpresentatie.

Overige gegevens, evenals andere lezingen, vindt u HIER.

Informatie en boekingen via: 
cedars.educatie@live.nl 

 Meer lezingen van Cedar Gallery? Klik  HIER

cedar gallery, dť site voor kunst en cultuur