Cedar Gallery


Cedar info  |   Nieuws   |  Educatie  |   Links   |  Vriend/Donateur   |  Contact | Engels

 

 

Kunstenaars

Architectuur

Boeken

Design

Films

Fotografie

Letters

Schilderijen

Bomen

Religie

Thema's

China

Japan

Rusland

 

 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                               

Lezingen

 KUNSTgeschiedenis 6:  Neoclassicisme (ca. 1750-1800)

 

 

 

KUNSTGESCHIEDENIS


Kunst spreekt tot de verbeelding. Het is de uiting van een bepaalde tijdgeest. In verschillende perioden en op verschillende plaatsen heeft kunst een andere functie gehad.
De Europese cultuur steunt op de beschaving van de Grieken en Romeinen. Al meer dan 2000 jaar herkennen we de invloed van de klassieke oudheid. In bijvoorbeeld de wijsbegeerte en democratie, maar zeker ook in de beeldhouw-, bouw- en schilderkunst worden we vaak nog herinnerd aan de Grieken en de Romeinen.


Dit is de laatste lezing van deel I
Met NEOCLASSICISME bedoelen we de periode die rond het midden van de 18de eeuw, tijdens de Verlichting, een heroriŽntatie op de klassieke vormen te zien gaf. Het rationalisme stelde de rede, het denkvermogen, als leidende norm voor de mens. Het vrije denken werd gepropageerd en nam meer en meer de plaats in van de dogma's van de kerk. Met name de gegoede burgerij streefde naar kennis op elk terrein. Er werden avonden georganiseerd, waarop men samenkwam om te discussiŽren over een keur aan onderwerpen, waaronder kunst. De overdaad van de late barok (en rococo) viel niet langer in de smaak.
Kunstenaars gingen zich opnieuw oriŽnteren op de klassieke oudheid. Hetgeen niet wil zeggen, dat dat in de hele westerse wereld tot hetzelfde resultaat leidde.
Als we naar de architectuur kijken, zouden we kunnen zeggen dat men in deze tijd streefde naar een zuivere en sobere bouwstijl; eenvoudig van vorm, helder van constructie. Maar soms met ruimte voor een romantisch element. Voorbeelden zijn het Panthťon en La Madeleine in Parijs en de Neue Wache in Berlijn. Overal in de wereld tref je echter voorbeelden van deze stijl aan, met name in openbare gebouwen, om de macht van de overheid te benadrukken.
In Engeland ontstond ook een sterke classicistische stroming, beÔnvloed door de Italiaanse renaissancebouwmeester Palladio. Veel landhuizen, musea en gerechtsgebouwen werden in classicistische stijl opgetrokken.
De beeldhouwkunst bracht indrukwekkende kunstwerken voort. De beeldhouwers gebruikten afgietsels van beelden uit de klassieke oudheid, die als voorbeeld konden dienen voor houding en vorm in hun eigen werk. De nadruk lag op technische perfectie. Een fraai voorbeeld is 'Paoline Borghese als Venus' van Antonio Canova.
In de schilderkunst zien we allereerst, dat veel schilders de oude Griekse en Romeinse gebouwen en ruÔnes weergaven. In de tweede helft van de 18e eeuw lag ook in de schilderkunst de nadruk op de techniek en de helderheid van de voorstelling. Verder ging men 'hedendaagse' situaties neerzetten door middel van gebeurtenissen uit de klassieke geschiedenis. Een werk als 'De eed der HoratiŽrs' van David was niet alleen de weergave van een Romeins verhaal, maar kon ook gezien worden als de aankondiging van de komende revolutie.
De neoclassicistische schilderkunst heeft tot diep in de 19e eeuw grote invloed gehad.


Deze lezing maakt onderdeel uit van een serie van 6 lessen (Kunst van de Westerse Wereld I), die u een chronologisch overzicht biedt van de westerse kunstgeschiedenis van de Griekse Oudheid t/m het Neo-classicisme (ca. 1750-1800), waarin de klassieke oudheid sterk wordt nagevolgd.
Sinds augustus 2016 is er eveneens een serie Kunst van de Westerse Wereld II, waarin in 6 lessen de 19e en 20e eeuw worden behandeld.
Te beginnen bij de Romantiek (ca. 1800) en gevolgd door vele interessante stromingen, zoals Impressionisme, Symbolisme, Kubisme, Surrealisme en Popart.


Alle lezingen uit deze kunstgeschiedenisseries kunnen los worden geboekt. (Kosten: Ä 100,00 per lezing + reiskosten, Ä 0,25 p/km)
naar les 7.
Romantiek (1800-1850) en Realisme (1840-1880) 
 

********************************************************************************
 

Zoals bij alle Cedarlezingen maken we gebruik van een powerpointpresentatie.

Overige gegevens, evenals andere lezingen, vindt u HIER.

Informatie en boekingen via: 
cedars.educatie@live.nl 

 


Meer lezingen van Cedar Gallery? Klik  HIER

cedar gallery, dť site voor kunst en cultuur