Cedar Gallery


Cedar info  |   Nieuws   |  Educatie  |   Links   |  Vriend/Donateur   |  Contact | Engels

 

 

Kunstenaars

Architectuur

Boeken

Design

Films

Fotografie

Letters

Schilderijen

Bomen

Religie

Thema's

China

Japan

Rusland

 

 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                               

Lezingen

 KUNSTgeschiedenis 9:  1900-1918 Van Die Brücke tot het Bauhaus

 

 

 

 

KUNSTGESCHIEDENIS


Kunst spreekt tot de verbeelding. Het is de uiting van een bepaalde tijdgeest. In verschillende perioden en op verschillende plaatsen heeft kunst een andere functie gehad.
De Europese cultuur steunt op de beschaving van de Grieken en Romeinen. Al meer dan 2000 jaar herkennen we de invloed van de klassieke oudheid. In bijvoorbeeld de wijsbegeerte en democratie, maar zeker ook in de beeldhouw-, bouw- en schilderkunst worden we vaak nog herinnerd aan de Grieken en de Romeinen.


Het lijkt alsof de kunst nu in een stroomversnelling raakt. In een betrekkelijk korte periode zien we gelijktijdig diverse stromingen ontstaan, die soms maar enkele jaren stand houden. In deze lezing besteden we vooral aandacht aan wat er tussen 1900 en 1918 gebeurde.
Het Expressionisme begon in Duitsland, in kunstenaarsbewegingen zoals Die Brücke (Dresden, 1905) en Der Blaue Reiter. Het draaide om de individuele, subjectieve expressie. De kunstenaars gebruikten felle, niet natuurlijke kleuren. Bij Die Brücke wilden kunstenaars als Kirchner en Nolde hun emoties neerzetten op het doek.
Ondertussen zetten de kunstenaars van Der Blaue Reiter de kunstwereld van München op zijn kop. Kandinsky, Münter, Klee en Kokoschka zijn een aantal van de grote namen van deze kleurrijke kunstenaarsbeweging.

Bij het Kubisme staan we uitgebreid stil bij Braque en Picasso.

De opkomst van het Nieuwe Bouwen en de Woningwet van 1901 zorgden aan het begin van de 20ste eeuw voor betere huisvesting van de arbeiders. Voeg daarbij een aantal bevlogen architecten, zoals Michel de Klerk, dan zijn alle ingrediënten aanwezig, die ervoor zorgden dat in deze tijd in Amsterdam een bijzonder fraaie arbeiderswijk  werd gebouwd; De Spaarndammerbuurt. Deze buurt is gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. De kunstenaars van de Amsterdamse School deden echter meer: Ze zorgden ook dat de binnenzijde van de huizen aantrekkelijk werd en ontwierpen lampen, klokken, meubels en textiel.

Verder besteden we aandacht aan De Stijl, een Nederlandse kunstbeweging, met grote namen als Theo van Doesburg, Piet Mondriaan en Gerrit Rietveld. En aan het Bauhaus, een opleiding voor beeldende kunstenaars, ambachtslieden en architecten, die van 1919 tot 1932 eerst in Weimar en later in Dessau gevestigd was.


Deze lezing maakt onderdeel uit van een serie van 6 lessen (Kunst van de Westerse Wereld II), die u een chronologisch overzicht biedt van de westerse kunstgeschiedenis van de 19de en 20e eeuw. 
Te beginnen bij de Romantiek (ca. 1800) en gevolgd door vele interessante stromingen, zoals Impressionisme, Symbolisme, Kubisme, Surrealisme en Popart.

Alle lezingen uit deze kunstgeschiedenisseries kunnen los worden geboekt. (Kosten: € 100,00 per lezing + reiskosten, € 0,25 p/km)
naar les 10.
Modernisme, ca. 1900-1960 
 

********************************************************************************
 

Zoals bij alle Cedarlezingen maken we gebruik van een powerpointpresentatie.

Overige gegevens, evenals andere lezingen, vindt u HIER.

Informatie en boekingen via: 
cedars.educatie@live.nl 

 

   

Meer lezingen van Cedar Gallery? Klik  HIER

cedar gallery, dé site voor kunst en cultuur