Cedar Gallery


Home  |  Cedar info  |   Nieuws   |  Lezingen |  Contact | Engels

 

Kunstenaars

Architectuur

Boeken

Fotografie

Letters

Schilderijen

Bomen

Religie

Thema's

China

Japan

Rusland

 

 

                                                                                                                                                                      

                                   

 MOSCOW

 

Oblast Kemerovo ,  vaak Koezbass  genoemd naar het steenkoolwinningsgebied waaruit het gebied bestaat, is een oblast (bestuurlijke eenheid) in het zuiden van Russisch West-SiberiŽ, zo'n tweeduizend kilometer van Moskou.
De Russische Federatie is onderverdeeld in 83 bestuurlijke eenheden, waaronder 46 oblasten. Oblasten zijn te vergelijken met een provincie, hebben een eigen parlement (doema) en vertegenwoordigers in het federale parlement, de Staatsdoema. De gouverneur van een oblast is tevens lid van de Federatieraad, het federale hogerhuis van Rusland.
Keremovo ligt op de plaats waar het West-Siberisch Laagland de Zuid-Siberische Gebergtes ontmoet.

De oudste stad van de oblast, Novokoeznetsk, werd in 1618 gesticht, kort na de verovering van SiberiŽ door de Kozakken. Het is nog steeds de grootste stad in het gebied, zelfs groter dan de hoofdstad Kemerovo. Vanuit dit fort en vanuit Tomsk, dat 14 jaar eerder werd gesticht, begon vanaf de 18e eeuw de delfstoffenwinning. In 1698 gaf Peter de Grote, na gehoord te hebben over de vondsten van zilver in de rivier de Zolotoj Kitat, opdracht aan de vojevoda (adellijke rang) van het gouvernement Tomsk om het gebied open te stellen voor de exploitatie van delfstoffen. In 1721 vond een Kozak de eerste steenkool bij de rivier de Tom, wat het begin vormde van de Koezbass.

Industrieel Akinfi Demidov begon aan het begin van de 18e eeuw met de industrialisatie van het gebied. Later nationaliseerde de staat zijn eigendommen vanwege het landsbelang. Er ontstonden ijzer- en zilversmelterijen, maar lange tijd werd het gebied nauwelijks ontwikkeld. De focus van de adel lag op de industrialisatie van Europees Rusland. Bovendien was het gebied alleen te bereiken over de lange Siberische Trakt, bij ons beter bekend als de Grote Siberische Postweg.
 

Aan het einde van de 19e eeuw, na de aanleg van de Trans-Siberische spoorlijn, veranderde de bereikbaarheid en groeide daarmee ook de aandacht voor de delfstoffen-, steenkool- en houtvoorraden in het gebied.

Begin 20e eeuw kwamen de eerste mijnbouw- en metallurgische industrieŽn op. Na de Oktoberrevolutie werd de Koezbass onderdeel van de oblast Novosibirsk.

Ontstaan van de Koezbass
De Koezbass ontstond als industrieel gebied in de jaren '20 bij het eerste vijfjarenplan. Onder leiding van de Nederlandse ingenieur en zakenman Sebald Rutgers werd in 1921 bij de Krasnaja Gorka (ĎRode Heuvelí) nabij het huidige Kemerovo een industrieel modelbedrijf (Autonome IndustriŽle Kolonie of AIK) gebouwd als een samenwerkingsproject tussen enthousiaste Russische, West-Europese en Amerikaanse communistische werkkrachten om de steenkolenindustrie te ontwikkelen. Uit het niets werd met blote handen de industrie op gang gebracht. De mijnbouw werd hierbij behoorlijk gemoderniseerd. Hoewel de AIK een groot aantal tegenslagen kende en lang niet de omvang bereikte die vooraf was voorzien, zorgde deze toch voor de opkomst van de Koezbass.
 In 1926 kwam de Nederlandse architect Johannes van Loghem naar Kemerovo en liet er een aantal arbeiderswijken bouwen met typisch Nederlandse rijtjeswoningen. Ook legde hij parken aan rondom de steenkolenfabriek aan de overkant van de rivier de Tom. Deze parken zijn inmiddels allemaal verdwenen.
In 1924 stierf Lenin, wat voor problemen zorgde bij de AIK. In 1926 droeg Rutgers daarop de AIK langzamerhand over aan de Sovjetautoriteiten en vertrok uit de Sovjet-Unie. Andere buitenlandse architecten en ingenieurs verdwenen in dezelfde periode door de steeds sterker wordende censuur en het strenge staatstoezicht. Uit de AIK ontstond later de stad Kemerovo.

Nog voor de start van de Tweede Wereldoorlog woonde al de helft van de bevolking van de Koezbass in stedelijke gebieden.


Stootarbeider/Bouwer van het socialisme, 1932
Aleksej Aleksandrovitsj Volter

Tweede Wereldoorlog: Groei en ontstaan oblast Kemerovo
In de hoogtijdagen van de Sovjet-Unie waren de mijnwerkers de helden van het communisme. Hun zware arbeid werd verheerlijkt in de propaganda en de salarissen waren hoog.
Tijdens de oorlog werd in Kemerovo een Cokes-chemisch complex gebouwd, dat een gedeelte van de steenkool leverde voor de defensie-industrie in de Oeral. Van het staal dat uit de Koezbass kwam werden gedurende de oorlog 50.000 tanks en 45.000 vliegtuigen gebouwd. Ook werden 71 fabrieken uit Europees Rusland naar het gebied gebracht en daar weer in gang gesteld. Hierdoor nam de industriŽle capaciteit van het gebied toe.
Na de oorlog bleven veel van deze fabrieken in de Koezbass.
Midden in de oorlog werd in verband met het verwachte toekomstige belang van de Koezbass voor de defensie-industrie besloten, dat het gebied een eigen oblast zou moeten vormen: Op 26 januari 1943 werd de oblast Kemerovo afgescheiden van de oblast Novosibirsk, als zelfstandige oblast rond de Koezbass.

Crisis en neergang
In de jaren '80 brak een crisis uit in de steenkoolmijnbouwsector, die in 1989 en 1990 resulteerde in massale stakingen door de arbeiders.  De mijnwerkers verdienden weliswaar niet heel slecht, maar er was helemaal niets te koop in de winkels. Zelfs geen zeep, hetgeen een eerste levensbehoefte is voor mijnwerkers. De toenmalige oppositieleider Boris Jeltsin steunde de stakers en de mijnwerkers groeiden uit tot de voorhoede van de democratische beweging. Met hun stakingen versnelden ze de omverwerping van het communistische regime.
Na de val van de Sovjet-Unie verergerde de situatie nog verder door het verdwijnen van de planeconomie en de daarmee gepaard gaande staatsorders. In de jaren '90 werden daarom economische hervormingen doorgevoerd met steun van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank om het gebied weer op gang te helpen. De meest onrendabele mijnen werden hierbij gesloten. Van de herstructurering en modernisering van de industrie kwam echter weinig terecht.
Door het stijgen van de spoorwegtarieven was de steenkool te duur geworden voor de afnemers in Europees Rusland en Japan. 
Stakingen zijn sinds de jaren '90 nauwelijks nog voorgekomen. Bij laagconjunctuur worden vaak de lonen te laat of niet uitbetaald en wordt het met veiligheidsmaatregelen minder nauw genomen. Maar wie durft hiertegen in opstand te komen?
Nog steeds kampt de mijnbouwsector met verouderde apparatuur. Het werk in de mijnen is vaak erg gevaarlijk en er vallen gemiddeld 60 doden per jaar door methaanexplosies. Doordat de mijnen voor een groot deel in handen kwamen van de private sector, werden de mijnwerkers de dupe van de situatie; hun sovjetprivileges en de machtige vakbonden verdwenen, waardoor hun lonen en levenssituatie drastisch achteruit ging.

Anno nu  
In 1997 kwam de communistische gouverneur Aman Toeljejev aan de macht. Hij werd populair vanwege zijn betogen tegen corruptie, armoede en sociale ongelijkheid. Onder zijn bewind werden mijnen geprivatiseerd en de gevaarlijkste gesloten, met duizenden ontslagen tot gevolg.
Nu steunt hij Poetin en regeert ook als een despoot. Oppositie tegen Toejejev is er echter nauwelijks te vinden.
Men dient de Koezbass.
(2006)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *     TOP   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Lezingen

Wilt u meer weten over de Transsiberische Spoorlijn, wilt u prachtige beelden zien en authentieke muziek horen,
neem dan een kijkje op:

http://www.cedargallery.nl/nleducatie_transsib.htm

www.cedargallery.nl/nleducatie.htm#LEZINGENPROGRAMMA 


 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *     TOP   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Cedar Gallery is een non-profit site. De gedichten en teksten worden enkel gepubliceerd voor educatieve doeleinden, om mensen te informeren of te vermaken en met goede bedoelingen.
Het copyright op de afzonderlijke gedichten berust uiteraard bij de desbetreffende dichter en/of hun rechtsopvolgers. Hetzelfde geldt voor vertaalde gedichten/vertalers en andere teksten/schrijvers. Veel van ons materiaal krijgen we via de mail aangeleverd. We kunnen de rechthebbenden dan ook niet altijd achterhalen.
Als iets niet conform de regels voor copyright gebeurt, stuur ons dan een bericht, zodat we de tekst waarop dit betrekking heeft, zo spoedig mogelijk kunnen verwijderen. We garanderen dit binnen 100 uur te doen (afwezigheid vanwege vakantie of ziekte buiten beschouwing gelaten).

Cedar Gallery behoudt zich het recht voor na te gaan of de persoon die bezwaar aantekent daartoe gerechtigd is.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *     TOP   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *