Cedar Gallery


Cedar info  |   Nieuws   |  Educatie  |   Links   |  Vriend/Donateur   |  Contact | Engels

 

 

Kunstenaars

Architectuur

Boeken

Design

Films

Fotografie

Letters

Schilderijen

Bomen

Religie

Thema's

China

Japan

Rusland

 

 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                               

Lezingen

 KUNSTgeschiedenis 8:  1870-1910  (Post)Impressionisme, (Symbolisme), Art Nouveau

 

 

 

 

KUNSTGESCHIEDENIS


Kunst spreekt tot de verbeelding. Het is de uiting van een bepaalde tijdgeest. In verschillende perioden en op verschillende plaatsen heeft kunst een andere functie gehad.
De Europese cultuur steunt op de beschaving van de Grieken en Romeinen. Al meer dan 2000 jaar herkennen we de invloed van de klassieke oudheid. In bijvoorbeeld de wijsbegeerte en democratie, maar zeker ook in de beeldhouw-, bouw- en schilderkunst worden we vaak nog herinnerd aan de Grieken en de Romeinen.


Het lijkt alsof de kunst nu in een stroomversnelling raakt. In een betrekkelijk korte periode zien we diverse ontwikkelingen ontstaan; het ene -isme na het andere. Na het Realisme zorgde Manet als eerste voor meer vrijheid in de schilderkunst. Hij liet zich leiden door wat hij objectief meende waar te nemen, los van de schilderkunstige tradities.
Daarmee opende hij de weg naar het Impressionisme.
Het impressionisme had haar bakermat in Frankrijk, in de tweede helft van de negentiende eeuw. Typerende aspecten van het impressionisme zijn de gerichtheid op de beleving van het moment ('impressie'), de keuze voor thema's uit het 'moderne leven', de bijzondere aandacht voor lichteffecten en kleur en een vlotte, schetsachtige werkwijze. De Impressionisten werkten voor een groot deel buiten, maar ook in bijv. bars en cafés werd geregeld geschilderd.
Tot de bekendste vertegenwoordigers behoorden kunstschilders als Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir en Edgar Degas. De impressionisten exposeerden hun werk tussen 1874 en 1886 op acht door henzelf georganiseerde tentoonstellingen in Parijs. Het was de tijd, waarin de kunstkritiek en de kunsthandel opkwam.
Het post-impressionisme zette zich af tegen het louter visuele van het impressionisme. We kijken naar het werk van met name Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Georges Seurat en Paul Cézanne. Allemaal post-impressionisten; maar het waren wel kunstenaars, die ieder hun eigen individuele weg gingen. Met overeenkomsten, maar ook met grote verschillen. We plaatsen Vincent van Gogh en Edvard Munch naast elkaar en laten zien, wat de invloed van Japan is geweest.
Het post-impressionisme is een kraamkamer geweest voor veel nieuwe stromingen en bewegingen in de 20ste eeuw.
De 19de eeuwse avant-garde schilderkunst heeft weinig invloed gehad op de beeldhouwkunst. Eén belangrijke vertegenwoordiger behandelen we wel: De beroemde Auguste Rodin.
Bij de introductie van de Art Nouveau of Jugendstil staan we o.a. kort stil bij de architectuur. Bekende architecten als Victor Horta en natuurlijk Antonio Gaudí hebben een opvallend stempel gedrukt op de bouwwerken aan het eind van de 19de eeuw.   Deze lezing maakt onderdeel uit van een serie van 6 lessen (Kunst van de Westerse Wereld II), die u een chronologisch overzicht biedt van de westerse kunstgeschiedenis van de 19de en 20e eeuw. 
Te beginnen bij de Romantiek (ca. 1800) en gevolgd door vele interessante stromingen, zoals Impressionisme, Symbolisme, Kubisme, Surrealisme en Popart.

Alle lezingen uit deze kunstgeschiedenisseries kunnen los worden geboekt. (Kosten: € 100,00 per lezing + reiskosten, € 0,25 p/km)
naar les 9.
1900-1918  En daarna?
 

********************************************************************************
 

Zoals bij alle Cedarlezingen maken we gebruik van een powerpointpresentatie.

Overige gegevens, evenals andere lezingen, vindt u HIER.

Informatie en boekingen via: 
cedars.educatie@live.nl 

 

Meer lezingen van Cedar Gallery? Klik  HIER

cedar gallery, dé site voor kunst en cultuur